Mocowanie kotew

Specjalizujemy się w cięciu i wierceniu techniką diamentową oraz rozbiórkami technicznymi i wyburzeniami. Precyzja i jakość doskonałego cięcia w każdym czasie.

9

15 lat doświadczenia

Posiadamy doświadczenie zdobyte na realizacjach w Polsce i za granicą.

Skontaktuj się z nami.

Nasza oferta obejmuje również profesjonalne wykonanie zamocowań, takich jak kotwy chemiczne, rozprężne i samo podcinające. Wykonujemy kotwienie połączeń stalowych, wraz z  przygotowaniem podłoża do kotwienia przy użyciu techniki diamentowej.

WKLEJANIE KOTEW ROZPRĘŻNYCH i  CHEMICZNYCH

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo zamocowań, w szczególności:

  • kotwy chemiczne – wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych oraz kotew przy użyciu mas na bazie żywic, po uprzednim wywierceniu otworów przy użyciu koronki diamentowej w przypadku wystąpienia zbrojenia lub przy użyciu standardowych wierteł udarowych.
  • kotwy samopodcinające i rozprężne –  przystosowane do dużych obciążeń

Kotwa chemiczna jako element mocujący w
budownictwie
Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych). W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardzająca się), która z racji pierwotnej ciekłej konsystencji bywa również określana mianem „kotwy montażowej 'ciekłej’ lub 'płynnej’”.
Procesy chemicznego wiązania/kotwienia zachodzą na skutek zmieszania się dwóch składników (żywicy i utwardzacza) lub kontaktu środka wiążącego z powietrzem atmosferycznym, wodą albo wilgocią. U system dawców takie składniki mogą występować w formie gotowych fabrycznych opakowań (tub z wyciskaczami, kartuszy z mieszaczami), kapsułek (ampułek) szklanych oraz
foliowanych pakunków (zwykle aluminiowych lub PE). Można je również sporządzać ze składników dostarczanych luzem i mieszanych przed użyciem w określonych proporcjach.

Zasada działania

Czynnikiem kotwiącym jest tężejąca (sieciująca) masa żywiczna, która uzyskuje znaczną twardość oraz chemiczną trwałość przylegania do pobocznic otworów (ich powierzchni wewnętrznych) i
powierzchni mocowanych elementów kotwiących. Wspomagające siły kotwiące masę z podłożem występują też w tzw. miejscach zazębień kształtowych, gdzie dochodzi do wiązań kształtowych pomiędzy zżelowaną żywicą a mikrocząsteczkami na ściankach mikroszczelin pobocznicy w jej warstwach podpowierzchniowych. Pojawiają się także na tzw. zamocowaniach klinowych
powstających na styku utwardzonej żywicy i elementu kotwionego, które przeciwdziałają jego wysunięciu z otworu. W celu spotęgowania ich wartości ścianki takich elementów mogą być odpowiednio kształtowane (gwintowane pręty stalowe, żebrowane pręty zbrojeniowe, elementy z nacięciami, karbowane, specjalnie profilowane).
W wypadku elementów kotwionych z podcięciem obciążenie przenoszone przez spoinę chemiczną wspomagane jest blokadą mechaniczną elementu w podciętym otworze.

Zastosowanie kotew chemicznych:
• przy konstrukcjach stalowych i drewnianych,
• pustakach,
• żelbecie zbrojonym,
• żelbecie niezbrojonym,
• asfalcie,
• cegle,
• w betonie niezarysowanym,
• w betonie zarysowanym,
• podłożu kamiennym,
• podłożu skalnym,
Zalety kotew chemicznych:
• duże siły kotwienia przy niewielkich długościach wiązania.
• wysoka nośność mocowania,
• szczelność mocowania,
• brak naprężeń w podłożu,

Inne usługi

9

Cięcie w betonie, żelbetonie techniką diamentową

Cięcie na mokro i sucho techniką diamentową.

Więcej >>

9

Wiercenie techniką diamentową

Wiercenie otworów w betonie w zaawansowanej technice w krótkim czasie.

Więcej >>

Rozbiórki Techniczne
9

Rozbiórki techniczne - wyburzenia

Usługi rozbiórek technicznych i wyburzeń przy użyciu wyspecjalizowanych robotów.

Więcej >>